TV& VIDEO

di dời nhà

200 cán bộ chiến sĩ cùng người dân di dời nhà cửa khỏi nơi nguy hiểm

200 cán bộ chiến sĩ cùng người dân di dời nhà cửa khỏi nơi nguy hiểm

VTV.vn - 200 cán bộ chiến sĩ, chia làm 5 tổ, một đội tháo dỡ và một đội vận chuyển đến điểm thuận lợi. Chỉ trong sáng ngày 11/8 đã di dời được hơn 5 hộ gia đình.