TV& VIDEO

di tích lịch sử cấp quốc gia

Khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

VTV.vn - Sáng 6/7, Khu di tích cách mạng Việt Nam - Lào đã được khánh thành tại tỉnh Sơn La.