TV& VIDEO

di tích lịch sử quốc gia

THTT Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử (20h10, VTV1)

THTT Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử (20h10, VTV1)

VTV.vn - Chương trình "Truông Bồn - Bản hùng ca bất tử" sẽ được THTT vào 20h10 hôm nay (14/8) trên kênh VTV1.