TV& VIDEO

dịch hạch

Dịch hạch - “Cái chết đen” gây thảm họa cho loài người

Dịch hạch - “Cái chết đen” gây thảm họa cho loài người

Bệnh dịch hạch được gọi là “Cái chết đen”, bởi căn bệnh này là nguyên nhân gây nên thảm họa cho loài người, khi gần 100 triệu dân đã chết vì đại dịch này vài thế kỷ trước.