TV& VIDEO

dịch vụ ăn uống

Thế hệ Z thay đổi mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thế hệ Z thay đổi mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống

VTV.vn - Một cuộc nghiên cứu trên 16.000 người mới được công bố cho thấy, thói quen ăn uống của thế hệ Z đang tạo ra những thay đổi của thị trường này.