Diễn đàn an ninh

Bế mạc đối thoại Shangri-La 2018

Bế mạc đối thoại Shangri-La 2018

VTV.vn - Hôm nay (3/6), Diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.