TV& VIDEO

điện năng lượng mặt trời

Saudi Arabia và mục tiêu vương quốc năng lượng mặt trời

Saudi Arabia và mục tiêu vương quốc năng lượng mặt trời

VTV.vn - Dự án xây dựng nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới của Saudi Arabia được xem là bước đi nhằm đưa nước này thành vương quốc của năng lượng tái tạo.