TV& VIDEO

điện quốc gia

Xã đảo Lại Sơn đón điện lưới quốc gia

Xã đảo Lại Sơn đón điện lưới quốc gia

VTV.vn - Hơn 1 năm thi công với nhiều khó khăn, ngày 26/11, đường dây 110KV - đưa điện từ đất liền ra xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành và đóng điện.