TV& VIDEO

điện quốc gia

Ngành điện nỗ lực xóa 65.000 hộ dân sử dụng điện tạm

Ngành điện nỗ lực xóa 65.000 hộ dân sử dụng điện tạm

VTV.vn - Trong năm qua, ngành điện đã nỗ lực xóa được tình trạng sử dụng điện tạm của 65.000 hộ dân trên địa bàn nông thôn thuộc 21 tỉnh miền Nam.