TV& VIDEO

điện quốc gia

Đắk Nông đưa điện lưới về vùng biên giới

Đắk Nông đưa điện lưới về vùng biên giới

VTV.vn - Hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được đầu tư khá đồng bộ, đưa ánh sáng điện quốc gia đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.