diện tích cà phê

Đắk Lắk giảm diện tích cà phê trồng ngoài quy hoạch

Đắk Lắk giảm diện tích cà phê trồng ngoài quy hoạch

VTV.vn - Theo quy hoạch phát triển cà phê bền vững của tỉnh Đắk Lắk, diện tích cà phê trên địa bàn giảm xuống chỉ còn 180.000 ha vào năm 2020, giảm trên 23.350 ha so với hiện nay.