TV& VIDEO

điệp viên

Điệp viên CIA được Cuba trả tự do sau 20 năm

Điệp viên CIA được Cuba trả tự do sau 20 năm

Trong thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ - Cuba sau 53 năm gián đoạn, chính quyền Havana đã trả tự do cho hai điệp viên mật của Washington.