TV& VIDEO

diệt virus

Thực hư máy điều hòa diệt khuẩn

Thực hư máy điều hòa diệt khuẩn

 Đánh vào tâm lý người dân sợ vi khuẩn, nấm mốc lây bệnh, nhiều sản phẩm gia dụng đã được gắn thêm công năng diệt khuẩn với giá bán cao. Tuy nhiên, thực hư của những sản phẩm này như thế nào?