TV& VIDEO

Điếu Ngư

Nhật Bản phát hiện tàu Hải quân Trung Quốc gần đảo tranh chấp

Nhật Bản phát hiện tàu Hải quân Trung Quốc gần đảo tranh chấp

VTV.vn - Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, một tàu khu trục nhỏ của Hải quân Trung Quốc đã đi vào vùng tiếp giáp ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp.