TV& VIDEO

dioxin

Bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa

Bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa

VTV.vn - Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa ký bản ghi nhận để bắt đầu xử lý ô nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa.