đo huyết áp

Túi đồ cấp cứu của bác sĩ tại World Cup có những gì?

Túi đồ cấp cứu của bác sĩ tại World Cup có những gì?

VTV.vn - Túi đồ cấp cứu do FIFA chuẩn bị gồm hơn 100 món, bao gồm cả máy trợ tim để kịp thời cứu người bị ngưng tim đột ngột.