TV& VIDEO

Đỗ Thanh Hải

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng nghĩ đến việc dừng Táo quân

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng nghĩ đến việc dừng Táo quân

VTV.vn - Một trong những người đặt viên gạch đầu tiên đồng thời là tổng đạo diễn Táo quân nhiều năm qua - đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết anh đã từng nghĩ đến việc dừng Táo quân.