TV& VIDEO

doanh nghiệp gỗ

Doanh nghiệp gỗ còn đối diện nhiều thách thức trước hội nhập

Doanh nghiệp gỗ còn đối diện nhiều thách thức trước hội nhập

VTV.vn - Bên cạnh những cơ hội mà các Hiệp định FTA VN - EU, TPP… mang lại, doanh nghiệp sẽ phải chứng minh được tính hợp pháp, xuất xứ rõ ràng của nguyên liệu gỗ.