TV& VIDEO

doanh nghiệp xuất nhập khẩu

30 doanh nghiệp và các trường đại học ký cam kết đào tạo nguồn nhân lực

30 doanh nghiệp và các trường đại học ký cam kết đào tạo nguồn nhân lực

VTV.vn - Sáng nay (30/11), gần 30 doanh nghiệp và các trường đại học đã cùng nhau ký cam kết phối hợp đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cho lĩnh vực logistics.