đói nghèo

Chỉ có 4 nước thoát khỏi nhóm đói nghèo nhất trong 45 năm qua

Chỉ có 4 nước thoát khỏi nhóm đói nghèo nhất trong 45 năm qua

VTV.vn - Trong 45 năm qua, chỉ có 4 nước thoát khỏi nhóm đói nghèo này, gồm Botswana, Cape Verde, Maldives và Samoa.