TV& VIDEO

đối tác công tư

Lo ngại nợ cao, Trung Quốc quyết định rà soát lại các dự án PPP

Lo ngại nợ cao, Trung Quốc quyết định rà soát lại các dự án PPP

VTV.vn - Bộ Tài chính Trung Quốc đã ra quyết định rà soát lại các dự án đối tác công tư (PPP) hiện hành và siết lại quy định phê duyệt đối với các dự án PPP mới.