TV& VIDEO

đối thoại trực tiếp

Chính sách thuế tại TP.HCM: Từ lắng nghe đến hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Chính sách thuế tại TP.HCM: Từ lắng nghe đến hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

VTV.vn - Nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, TP.HCM đã tiến hành đối thoại với doanh nghiệp, lắng nghe để phát triển cùng doanh nghiệp.