TV& VIDEO

đối thoại với doanh nghiệp

TP.HCM tổ chức đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp về thuế

TP.HCM tổ chức đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp về thuế

VTV.vn - Sáng 15/12, TP.HCM đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, tháo gỡ những khúc mắc về thuế cho các đơn vị.