đối tượng buôn bán ma túy

Buôn bán vận chuyển ma túy: Tăng mạnh về khối lượng

Buôn bán vận chuyển ma túy: Tăng mạnh về khối lượng

VTV.vn - Từ năm 2016 đến nay đã bắt tới hơn 10.000 vụ, tăng hơn 300 vụ. Tổng số tang vật thu giữ là hơn 2 tấn ma túy các loại, tăng hơn 1,4 tấn so với 2 năm trước đó.