TV& VIDEO

dọn dẹp nhà cửa

Nhiều khó khăn do mưa lũ kéo dài tại Nam Trung Bộ

Nhiều khó khăn do mưa lũ kéo dài tại Nam Trung Bộ

VTV.vn - Trong khi hậu quả của cơn bão số 12 chưa thể khắc phục xong thì từ đầu tháng 12 đến nay, mưa lũ liên tiếp xảy ra đã khiến người dân càng thêm rơi vào cảnh túng quẫn.