TV& VIDEO

đồng bào Cơ Tu

Khôi phục nhà Dài - nét văn hóa độc đáo của đồng bào Cơ Tu, Quảng Nam

Khôi phục nhà Dài - nét văn hóa độc đáo của đồng bào Cơ Tu, Quảng Nam

VTV.vn - Sau hơn 4 năm vận động, huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã khôi phục, dựng lại không gian của Làng Văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.