đồng bào Cơ Tu

Quảng Nam xây dựng Nông thôn mới gắn bảo tồn văn hóa

Quảng Nam xây dựng Nông thôn mới gắn bảo tồn văn hóa

VTV.vn - Rút kinh nghiệm tại nhiều địa phương khác, tỉnh Quảng Nam chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn chặt với mục tiêu bảo tồn văn hóa.