Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

Khởi động dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen

Khởi động dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen

VTV.vn - Tuyến đường ống đầu tiên của dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẵn sàng hoạt động vào tháng 3 năm 2018.