TV& VIDEO

đồng chí Nguyễn Văn Bình

Hợp tác liên kết phát triển vùng giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang

Hợp tác liên kết phát triển vùng giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang

VTV.vn - Hôm nay (12/1), tại Tuyên Quang, Chương trình hợp tác liên kết giữa tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang đã chính thức được ký kết.