TV& VIDEO

động cơ

Chúc Tết bị biến tướng ra sao trong những năm qua?

Chúc Tết bị biến tướng ra sao trong những năm qua?

VTV.vn - Chúc Tết vốn là một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam nhưng những năm qua, hành động này đã bị biến tướng và bị coi là một biểu hiện của hối lộ.