TV& VIDEO

Đồng hồ Thụy Sĩ

Đồng hồ cơ yếu thế trong thời đại đồng hồ thông minh

Đồng hồ cơ yếu thế trong thời đại đồng hồ thông minh

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ, trung tâm xuất khẩu đồng hồ của thế giới, chỉ đạt 21,5 tỷ Franc trong năm 2015, giảm 3,3% so với năm 2014.