TV& VIDEO

đồng ruộng

Khám phá Biển Hồ tươi đẹp của Campuchia

Khám phá Biển Hồ tươi đẹp của Campuchia

Tonle Sap hay Biển hồ Campuchia là một hệ thống kết hợp giữa hồ và sông có tầm quan trọng to lớn đối với Campuchia. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 1997.