TV& VIDEO

đồng Rupee

Ấn Độ khủng hoảng thiếu tiền mới

Ấn Độ khủng hoảng thiếu tiền mới

VTV.vn - Các ngân hàng tại Ấn Độ vẫn chưa cung cấp đủ lượng tiền mới thay thế, đáp ứng nhu cầu chi dùng của người dân.