TV& VIDEO

Đồng Tháp Mười

Quan điểm trái chiều về đê bao ở ĐBSCL

Quan điểm trái chiều về đê bao ở ĐBSCL

VTV.vn - Toàn bộ vùng ĐBSCL có gần 24.000km đê bao thủy lợi. Hiện còn nhiều quan điểm trái chiều về hệ thống đê bao ở khu vực này.