TV& VIDEO

đồng tính nam

14 triệu phụ nữ Trung Quốc kết hôn với người đồng tính nam

14 triệu phụ nữ Trung Quốc kết hôn với người đồng tính nam

VTV.vn - Theo nghiên cứu của trường Đại học Thanh Đảo (Trung Quốc), hiện có ít nhất 14 triệu phụ nữ nước này kết hôn nhầm với người đồng tính nam.