TV& VIDEO

động vật biển

Anh hướng tới đánh thuế chất thải nhựa sử dụng một lần

Anh hướng tới đánh thuế chất thải nhựa sử dụng một lần

VTV.vn - Bộ Tài chính Anh đang xem xét có thể đánh thuế đối với chất thải nhựa, bao gồm hộp đựng bằng nhựa, hộp carton chỉ sử dụng một lần.