TV& VIDEO

động viên

10 năm, hơn 800 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

10 năm, hơn 800 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Một phần số tiền này được dùng để xây dựng 3 trung tâm bán trú lớn cho các nạn nhân ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam…