TV& VIDEO

đột phá

Sự thật bất ngờ: Người già có nhiều phát kiến đột phá hơn giới trẻ

Sự thật bất ngờ: Người già có nhiều phát kiến đột phá hơn giới trẻ

VTV.vn - Nghiên cứu cho thấy khả năng sáng tạo của những người cao tuổi vượt trội hơn so với những người trẻ tuổi.