TV& VIDEO

dự án BOT giao thông

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu bảo đảm quản lý hiệu quả các dự án BOT

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu bảo đảm quản lý hiệu quả các dự án BOT

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện các giải pháp để quản lý khai thác có hiệu quả các dự án BOT giao thông.