TV& VIDEO

dự án BOT giao thông

Giải quyết bức xúc dự án BOT: Cần một kế hoạch tổng thể

Giải quyết bức xúc dự án BOT: Cần một kế hoạch tổng thể

VTV.vn - Thời gian gần đây, một số người dân và lái xe đã phản ứng về việc thu giá, tập trung chủ yếu tại các dự án BOT khu vực đồng bằng sông Cửu Long.