TV& VIDEO

Dự án Formosa

Hà Tĩnh kỷ luật 5 cán bộ có vi phạm liên quan đến dự án Formosa

Hà Tĩnh kỷ luật 5 cán bộ có vi phạm liên quan đến dự án Formosa

VTV.vn - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiến hành bỏ phiếu thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm liên quan đến dự án Formosa.