TV& VIDEO

dự án hạ tầng

Đặc khu kinh tế Savan-Seno tại Lào

Đặc khu kinh tế Savan-Seno tại Lào

VTV.vn - Lý giải về sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng của ASEAN, một trong các yếu tố không thể thiếu là sự đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng. Đặc khu kinh tế Savan-Seno, Lào là một ví dụ.