TV& VIDEO

dự án nhiệt điện

EVN bảo đảm cung ứng điện từ nay đến hết năm

EVN bảo đảm cung ứng điện từ nay đến hết năm

VTV.vn - EVN sẽ đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện để phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm.