TV& VIDEO

dự án tái định cư

Đầu tư cao, hiệu quả thấp với Chương trình định canh định cư

Đầu tư cao, hiệu quả thấp với Chương trình định canh định cư

VTV.vn - Do không phù hợp thực tế, chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số dù được đầu tư lớn nhưng đã không phát huy hiệu quả, thậm chí gây lãng phí.