TV& VIDEO

dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

VTV.vn - Ngày 9/11, Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) đã hạ dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu do lo ngại các hoạt động thương mại trên thế giới bị trì trệ.