TV& VIDEO

du lịch TP.HCM

TP.HCM xác định chiến lược phát triển du lịch

TP.HCM xác định chiến lược phát triển du lịch

VTV.vn - TP.HCM đã xác định chiến lược phát triển toàn diện du lịch của thành phố. Chiến lược này sẽ sớm được công bố vào đầu năm 2018.