dự trữ dầu thô

Bão Harvey tác động nặng nề lên nền kinh tế Mỹ

Bão Harvey tác động nặng nề lên nền kinh tế Mỹ

VTV.vn - Ước tính ban đầu cho thấy, siêu bão Harvey sẽ là một trong những thảm hoạ thiên tai gây tổn thất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.