TV& VIDEO

dự trữ

Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS

Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS

Hôm nay (15/7), Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS sẽ khai mạc tại Brazil.