TV& VIDEO

Dương Chí Dũng

Đại sứ Dương Chí Dũng giữ chức Chủ tịch WIPO

Đại sứ Dương Chí Dũng giữ chức Chủ tịch WIPO

VTV.vn - Đại sứ Dương Chí Dũng đã được bầu giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO, nhiệm kỳ 2018 - 2019.