TV& VIDEO

đường điện

Đưa điện về thôn bản vùng cao Thái Nguyên

Đưa điện về thôn bản vùng cao Thái Nguyên

VTV.vn - Theo Tổng công ty điện lực miền Bắc, vào tháng 7 tới đây, Thái Nguyên sẽ là địa phương xóa hoàn toàn các điểm trắng về điện.