đường tồn kho

Tồn gần 700.000 tấn, giá đường tụt dốc

Tồn gần 700.000 tấn, giá đường tụt dốc

VTV.vn - Lượng đường tồn kho cao khiến giá đường đã giảm hơn 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2017.