TV& VIDEO

gà chết

5 năm được hỗ trợ: Vẫn chưa thoát nghèo...

5 năm được hỗ trợ: Vẫn chưa thoát nghèo...

5 năm qua, người dân bản Chim Thượng, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La chưa hiểu được vì sao cứ nhận lứa gà hỗ trợ nào, lứa đó chết, gieo giống ngô nào năng suất cũng chỉ đạt thấp...