TV& VIDEO

Gala Cặp lá yêu thương

Cặp lá yêu thương: Hai gia đình khốn khó ở Kiên Giang

Cặp lá yêu thương: Hai gia đình khốn khó ở Kiên Giang

VTV.vn - Cặp lá yêu thương ngày 5/10 chia sẻ câu chuyện về gia đình của em Mỹ Duyên và em Thái Trung Hậu ở tỉnh Kiên Giang.