TV& VIDEO

gan

Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị khoa học về tiêu hóa, gan, mật

Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị khoa học về tiêu hóa, gan, mật

VTV.vn - Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bệnh viện đại học Nagoya Nhật Bản đã tổ chức Hội nghị khoa học về tiêu hóa, gan, mật lần thứ 5.